...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
14/12/61
แบบปป.1/แบบปป.2/แบบปป.3
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

 

.

 

ภาพกิจกรรม
update 09-Jan-2019

วันที่ 2 มกราคม 2562 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เข้าร่วมประชุมตลาดเกษตรอินทรีย์
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 14 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ช่องการตลาดของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน PGS จังหวัดกาญจนบุรี

(อ่านต่อ) 02-01-2019

27 ธ.ค.61 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1
เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรทั่วไป (อ่านต่อ) 27-12-2018

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
เข้าร่วมประชุม VDO Conference เรื่องการช่วยเหลืออุทกภัยและฝนทิ้งช่วง
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
(อ่านต่อ) 22-11-2018

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสังขละบุรี 2 โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ รับทราบนโยบาย การจัดทำแผน/โครงการ และตัวชี้วัดการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 

(อ่านต่อ) 16-11-2018

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ร่างคู่มือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช

แมลงนูนหลวง โรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง หนอนหัวดำมะพร้าว
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แมลงศัตรูทุเรียน โรคเหี่ยวเหลืองพริก
โรคเน่าคอรวง โรคเน่าเละ หนอนกออ้อย โรคแอนแทรกโนส
หนอน

ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร

ฉบับที่ 40/ ฉบับที่ 41 / ฉบับที่ 42
ฉบับที่ 43 / ฉบับที่ 44

ข้อมูลเตือนภัยการเกษตรปี 2562

ฉบับที่ 1

 

การจำแนกชนิดของหนอนกระทู้ / การป้องกันจำกัดหนอนกระทู้
เตือนการระบาดของหนอนกระทู้ / การเข้าทำลาย /ลักษณะของหนอน
 

บัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ

ฉบับรวมเล่ม

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน

แบบสอบถาม

แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ(Agro Zoning) และเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว และกาญจนบุรี

 

เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

 

โปสเตอร์การรับสมัคร

 

 

โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558

แบบฟอร์ม การรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ประจำปี 60

แบบฟอร์ม แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเทศไทย 4.0 Thailand 4.0

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

พาณิชย์ช่วยเหลือเกษตรรเพิ่มรายได้ยกระดับสินค้าเกษตร

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th