...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก...
 
 
สถิติผู้เข้าชม

Web Counter Code

 
 

 

ภาพกิจกรรม
ปรับปรุุงล่าสุด 28/10/2016

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนการทำงานระดับจังหวัด) สายที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากอำเภอห้วยกระเจา บ่อพลอย เลาขวัญ หนองปรือ และพนมทวน เข้ารับการอบรม จำนวน 41 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ)

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ( เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนการทางานระดับจังหวัด) สายที่ 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากอาเภอเมืองกาญจนบุรี ท่าม่วง ท่ามะกา และ ด่านมะขามเตี้ย เข้ารับการอบรมจานวน 40 ราย ณ สถานีทดลองการใช้น้าที่ 9 กาญจนบุรี ตาบลบ้านใหม่ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ)

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายธนา บุษปวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดการอบรมโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริจังหวัดกาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 "โครงการสร้างเสริมศักยภาพเกษตรกร โดยระบบโซล่าเซลน้าหยด" โดยมี นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ รุ่นที่ 6 อาเภอทองผาภูมิ และอาเภอท่ามะกา ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ)

 

 

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
   
โครงการ 9,999 "ตามรอยเท้าพ่อ"

 

ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 
 
อัลบัมภาพออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th