...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
tr>
 
รายละเอียดโครงการฯ
ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี ฯ ปี 57
มาตรฐานพันธุ์พืช ปี 50
ราคาครุภัณฑ์ ปี 57
ราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 57
มาตรฐานการจ้างงาน , ค่าจ้างขั้นต่ำ
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
update 30-Jun-2015

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายฉลอง โตยะบุตร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2558 เพื่อปรึกษาหารือ เร่งรัดการดำเนินงานโครงการกรมส่งเสริมการเกษตร/ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2558 และวางแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2559 ให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ) 30-06-2015

10 มิ.ย. 2558 นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และคณะติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี บรรยายสรุปภาพรวมโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ) 10-06-2015

4 มิถุนายน 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ประจำเดือน (PM) เพื่อหารือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ) 04-06-2015

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (MM) เพื่อหารือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เร่งด่วน พร้อมกำชับให้ดำเนินงานตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กระทรวงฯ กำหนดรวมทั้งเร่งรัดงานโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ) 04-06-2015

27 พ.ค. 58 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอร่วมติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลเขาน้อย และตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเรื่องความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการฯ

(ประมวลภาพ) 27-05-2015

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

หลักสูตร การปลูกพืชผักพันธุ์ดีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หลักสูตร การปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์ดีเพื่อการค้า

หลักสูตร หน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีชีวียั่งยืน

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว

(รายละเอียดเพิ่มเติม) (03-11-2014)

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

 

ปราชญ์เกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) (14-10-2014)

 

คืนความสุขให้คนในชาติ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (24-07-2014)

แจ้งเตือนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม

(คำแนะนำ)

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรอินทรีย์)ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายวิจิตร กมลวารินทร์
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th