...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก...
 
ยกเลิก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
14/09/2016
ตัวชี้วัด รอบ 2 ปี 2559
 
แบบคำร้องขึ้นทะบียนทบก. ปี 59
 
สถิติผู้เข้าชม

Web Counter Code

 
 

 

ภาพกิจกรรม
ปรับปรุุงล่าสุด 14/09/2016

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ในการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน ครั้งที่7/2559 ในการนี้มี หัวหน้ากลุ่ม เกษตรอาเภอ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุุรี (ประมวลภาพ)

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายวิจิตร กมลวารินทร์เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม Video Conerenceโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น โดยมี ท่านโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้เกียรติเป็นประธาน ในการนี้มี หัวหน้ากลุ่ม เกษตรอาเภอ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุุรี (ประมวลภาพ)

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายวิจิตร กมลวารินทร์เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายฉลอง โตยะบุตร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการและทางานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจาปี 2559 ครั้งที่2/2559เพื่อติดตามความก้าวหน้าปัญหาการดาเนินงานและแผนการลงติดตามพื้นที่ของคณะทางานฯ ณห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ)

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายวิจิตร กมลวารินทร์เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมประชมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ในการนี้ท่านศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ)

 

 

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
   
  เที่ยวหนองโรงวิถีชุมชนคนรักป่า
   

 

หนีกรุงไปเที่ยวกาญจน์ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง รุ่นที่ 1
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายวิจิตร กมลวารินทร์
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

 
 
อัลบัมภาพออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th