...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
tr>
 
รายละเอียดโครงการฯ
ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี ฯ ปี 57
มาตรฐานพันธุ์พืช ปี 50
ราคาครุภัณฑ์ ปี 57
ราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 57
มาตรฐานการจ้างงาน , ค่าจ้างขั้นต่ำ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 5 กพ.59
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
update 08-Feb-2016

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับ พลเอกอานาจ รอดสวัสดิ์ ประธานคณะทางานกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่4 และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดาเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่ออุตสาหกรรมและส่งออก โดยมีกิจกรรมรถระบบน้าหยดเคลื่อนที่. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตาบลหนองไผ่ จังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 05-02-2016

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน(MM) โดยได้กาชับเรื่อง โครงการทฤษฏีใหม่ให้เร่งรัดการดาเนินโครงการโดยเร่งด่วนและให้รายงานทราบทุกระยะ ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัด(ประมวลภาพ) 05-02-2016

วันที่ 27 มกราคม2559 นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นายเพชรัตน์ จรูญนารถ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ ฯ ตำบลหนองไผ่ ให้คำแนะนาการติดตั้งระบบน้าหยดเคลื่อนที่ ณ หมู่3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 27-01-2016

วันที่ 12 มกราคม 2559 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 1 (พืชใช้น้ำน้อย) ศบกต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เกษตรกรเข้าร่วม 15 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 12-01-2016

วันที่ 11 มกราคม 2559 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 1 พืชใช้น้ำน้อย จำนวน 2 ศบกต. ได้แก่ ศบกต.จรเข้เผือก และศบกต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 11-01-2016

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

หลักสูตร การปลูกพืชผักพันธุ์ดีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หลักสูตร การปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์ดีเพื่อการค้า

หลักสูตร หน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีชีวียั่งยืน

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว

(รายละเอียดเพิ่มเติม) (03-11-2014)

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

 

ปราชญ์เกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) (14-10-2014)

 

คืนความสุขให้คนในชาติ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (24-07-2014)

แจ้งเตือนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม

(คำแนะนำ)

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรอินทรีย์)ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายวิจิตร กมลวารินทร์
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th