...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
06/09/61
แบบปป.1/แบบปป.2/แบบปป.3
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

 

.

 

ภาพกิจกรรม
update 18-Oct-2018

วันที่17ตค.61นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
พร้อมด้วยนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรีและหัวหน้ากลุ่มฯ
เกษตรอำเภอบ่อพลอย ได้เข้าเยี่ยมแปลงปลูกอินทผวลัมของนายประวิทย์ เชาวน์วาณิชย์กุล ประธานบริษัทอินทผลัมภาคตะวันตก

(อ่านต่อ) 17-10-2018

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี วางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามหญ้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

(อ่านต่อ) 13-10-2018

วันที่ 26 กันยายน 2561 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS จังหวัดกาญจนบุรี

(อ่านต่อ) 26/09/61


วันที่ 13 กันยายน 2561 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมส่เสริมการเกษตร ครั้งที่ 6/2561
ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
งานนโนบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(อ่านต่อ) 13/09/61


วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

(อ่านต่อ) 31/08/61

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น.นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ทำพิธียกเสาเอก โครงการก่อสร้างตลาดเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
(อ่านต่อ) 17/08/61

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (Chief of Operation : COO) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

(อ่านต่อ) 17/08/61

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ ปี 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ทำนา ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

(อ่านต่อ) 17-08-2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช

แมลงนูนหลวง โรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง หนอนหัวดำมะพร้าว
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แมลงศัตรูทุเรียน โรคเหี่ยวเหลืองพริก
โรคเน่าคอรวง โรคเน่าเละ หนอนกออ้อย โรคแอนแทรกโนส

ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร

ฉบับที่ 32 / ฉบับที่ 33 / ฉบับที่ 34

 

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน

แบบสอบถาม

แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ(Agro Zoning) และเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว และกาญจนบุรี

 

เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

 

โปสเตอร์การรับสมัคร

 

 

โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558

แบบฟอร์ม การรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ประจำปี 60

แบบฟอร์ม แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเทศไทย 4.0 Thailand 4.0

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

พาณิชย์ช่วยเหลือเกษตรรเพิ่มรายได้ยกระดับสินค้าเกษตร

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th