...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีแมืงกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
tr>
 
รายละเอียดโครงการฯ
ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี ฯ ปี 57
มาตรฐานพันธุ์พืช ปี 50
ราคาครุภัณฑ์ ปี 57
ราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 57
มาตรฐานการจ้างงาน , ค่าจ้างขั้นต่ำ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
เนื่องจากศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร
ดำเนินการเขียนสคริปต์เพื่อกำจัดไวรัสในระบบ
ทำให้เว็บไซต์สามรถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 12 กพ.58
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
update 27-Feb-2015

27.กพ.2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมเกษตรอำเภอ (MM)ประจำเดือนกุมภาพันธ์เพื่อหารือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เร่งด่วน พร้อมกำชับให้ดำเนินงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กรมฯ กระทรวงฯกำหนดรวมทั้งเร่งรัดงานโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ)27-02-2015

23 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 1/2558 เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานของคณะทำงานฯ โดยประธานในที่ประชุมเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนยึดหลักเกณฑ์ การปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด และในเวลา 11.00 น. ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อชี้แจงงาน/โครงการในส่วนที่สำนักงานเกษตรจังหวัดรับผิดชอบ และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ประธานในที่ประชุมให้ข้อคิดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้รู้จักภาระหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติงานให้เต็มกำลังความสามารถ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน การประชุมในครั้งนี้มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด

(ประมวลภาพ)23-02-2015

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม/เกษตรอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รวม 58 ราย เข้าร่วมการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน

เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร Video Conference ให้นโยบายแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนารวมทั้งสิ้น 1,250 ราย

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

(ประมวลภาพ)17-02-2015

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

หลักสูตร การปลูกพืชผักพันธุ์ดีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หลักสูตร การปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์ดีเพื่อการค้า

หลักสูตร หน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีชีวียั่งยืน

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว

(รายละเอียดเพิ่มเติม) (03-11-2014)

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

 

ปราชญ์เกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) (14-10-2014)

 

คืนความสุขให้คนในชาติ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (24-07-2014)

แจ้งเตือนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม

(คำแนะนำ)

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรอินทรีย์)ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายวิจิตร กมลวารินทร์
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th