...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
tr>
 
รายละเอียดโครงการฯ
ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี ฯ ปี 57
มาตรฐานพันธุ์พืช ปี 50
ราคาครุภัณฑ์ ปี 57
ราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 57
มาตรฐานการจ้างงาน , ค่าจ้างขั้นต่ำ
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
update 03-Sep-2015

วันที่ 3 กันยายน 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 ท่าน(ประมวลภาพ) 03-09-2015

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระจา ณ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา(ประมวลภาพ) 20-08-2015

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการหน่วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ภาคการเกษตรเยี่ยมเยือนเกษตรกรเพื่อรับรู้รับฟังปัญหาการเกษตร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 1,000 ราย ณ ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรท่ามะกา ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 20-08-2015

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าประชุมรายงานผล การดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายอนันต์ ลิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 18-08-2015

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมการศึกษาดูงานการเกษตรท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี และฟาร์มพีระพลฟาร์ม ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 ราย (ประมวลภาพ) 18-08-2015

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่เกษตรประเทศติมอร์เรสเต ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน บ้านนายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2557 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีี (ประมวลภาพ) 04-08-2015

28 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคการเกษตร พร้อมเยี่ยมเยือนเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของเกษตรกรในอำเภอท่ามะกา ณ สวนฟอร์เร็ก การ์เด้น หมู่ที่4 ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี (ประมวลภาพ) 28-07-2015

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

หลักสูตร การปลูกพืชผักพันธุ์ดีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หลักสูตร การปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์ดีเพื่อการค้า

หลักสูตร หน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีชีวียั่งยืน

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว

(รายละเอียดเพิ่มเติม) (03-11-2014)

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

 

ปราชญ์เกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) (14-10-2014)

 

คืนความสุขให้คนในชาติ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (24-07-2014)

แจ้งเตือนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม

(คำแนะนำ)

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรอินทรีย์)ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายวิจิตร กมลวารินทร์
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th