...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีแมืงกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
 
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร
ผลการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
update 30-Jul-2014

นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทิดพระเกียรติฯ ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2557 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน2 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557(ประมวลภาพ) 30-07-2014

 

30 กรกฎาคม 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ และนักส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลนำร่อง MRCF ร่วมต้อนรับ คณะทำงานคัดเลือกนักส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลดีเด่น ปี 57 นำโดยนางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ซึ่งพิจารณาผลงานดีเด่นของ นางบุณยลักษณ์ กำเลิศทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย(ประมวลภาพ) 30-07-2014

 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบูรณาการหน่วยงานราชการในจังหวัดกาญจนบุรี ให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความพึงพอใจ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ เป็นประธานการประชุม พร้อมเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ณ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 29-07-2014

 

นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทิดพระเกียรติฯ ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2557 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557(ประมวลภาพ) 29-07-2014

 

นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี  และคณะ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ดิน    น้ำ ป่า กิจกรรมปลูก และแจกพันธุ์กล้าไม้ ณ บ้านเสรีธรรม หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พลโท กมล สุวภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 6 กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 (ประมวลภาพ) 28-07-2014

 

นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี  และคณะ ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทิดพระเกียรติฯ ในการดำเนินกิจกรรมอบรม การส่งเสริมการแปรรูป และถนอมอาหารในชุมชน ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2557 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฮงเค็ลไทย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 (ประมวลภาพ) 28-07-2014

 

 
 

 

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

คืนความสุขให้คนในชาติ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (24-07-2014)

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดสร้าง พระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรอินทรีย์)ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าว ปี 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 3 ฉบับที่ 27ประจำเดือนมิถุนายน2557
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายบำรุง สังข์สว่าง
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th