...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
tr>
 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
update 28-Feb-2017

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัดร่วมประชุมชี้แจงโครงการกรมส่งเสริมการเกษตร โครงการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ทั้งด้านการเร่งรัดการเบิกจ่าย ปัญหา/อุปสรรค/กระบวนการคิดวิเคราะห์ให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ) 28-02-2017

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรสัญจร ครั้งที่ 2/2560 ณ สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีความกังวลกับการระบาดของหนอนหัวดำในมะพร้าว ขอให้แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชให้เกษตรกรทราบ โดยการประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่ เช่น อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นต้น

(ประมวลภาพ) 27-02-2017

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

(ประมวลภาพ) 26-02-2017

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงาน “ปั่นสวนชมป่า พากินสับปะรด พบธรรมะ” ณ อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมจักรยานกรมส่งเสริมการเกษตร ในการนี้ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติ เป็นประธานและร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ด้วย

(ประมวลภาพ) 26-02-2017

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายสมทรง บัวงาม เกษตรอาเภอสังขละบุรีและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิคมหาดไทย ครั้งที่ 5 ณ บ้านพระเจดีย์สามองค์ ตาบลหนองลูอาเภอสังขละบุรี โดยมีนายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานโครงการดังกล่าว เป็นการออกหน่วยให้บริการของหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ และเป็นการสร้างความผูกพันแก่ประชาชนและภาครัฐในพื้นที่ด้วย ในการนี้ สานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้บริการด้านการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่ และมอบเมล็ดพันธุ์ผักสาหรับปลูกรับประทานใน

(ประมวลภาพ) 23-02-2017

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558

แบบฟอร์ม การรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ประจำปี 60

แบบฟอร์ม แบบสอบถามความพึงพอใจ

ประชาสัมพันธ์การับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเทศไทย 4.0 Thailand 4.0

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

พาณิชย์ช่วยเหลือเกษตรรเพิ่มรายได้ยกระดับสินค้าเกษตร

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายศุภนารถ เกตุเจริญ
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

ระเบียบวาระการประชุมเกษตรอำเภอ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th